Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

* Trong nội thành Hà nội cũ:

         - Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 10 triệu

         - Với những đơn hàng dưới  10 triệu, việc vận chuyển do sự thỏa thuận của nhân viên kinh doanh với khách hàng

 * Đơn hàng ngoại tỉnh:

         - Với những đơn hàng ngoại tỉnh, việc tính phí vận chuyển theo Km.